براساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی ایران،‌ شرکت بیمه البرز امسال نیز در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت و با ۱۶ پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه ۶۳ قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، این شرکت پیش از این نیز طی چند سال گذشته در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور قرار داشت و بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی ایران، سال جاری نیز علاوه بر قرار گرفتن در لیست یکصد شرکت برتر،‌ توانست رتبه دوم میزان فروش را در بین شرکت‌های بیمه خصوصی کسب کند.
این گزارش حاکی است شرکت بیمه البرز با فروش ۱۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریالی، پرشی ۱۶ پله ای داشت و رتبه خود را از ۷۹ به ۶۳ کاهش داد.
شرکت بیمه البرز سال گذشته نیز در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت و با ۱۹ پله صعود نسبت به سال ماقبل آن در رتبه ۷۹ قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، شرکت بیمه البرز طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در مجموع توانسته است در میان یکصد شرکت برتر ۳۵ پله صعود کند و رتبه خود را از ۹۸ به ۶۳ برساند.
این گزارش حاکی است ، سازمان مدیریت صنعتی برای نوزدهمین سال متوالی ، فهرست شرکت های برتر کشور را براساس سال مالی ۱۳۹۴ اعلام کرد . در ارزیابی شرکت های بیمه، درآمد بیمه ای و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به عنوان شاخص های مورد استفاده در نظر گرفته شده است که بر این اساس بیمه البرز برای چندمین سال ، در لیست صد شرکت برتر کشور قرار گرفت .