شرکت بیمه البرز خسارت یکی از زیان‌دیدگان حادثه پلاسکو را به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال پرداخت کرد.


به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، یکی از بیمه‌گزاران زیان‌دیده در آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو با حضور در شرکت بیمه البرز چک خسارت خود را از این شرکت دریافت کرد.
بنا بر این گزارش، بیمه البرز در همان ساعات اولیه پس از وقوع حادثه آتش‌سوزی پلاسکو با تشکیل ستاد ویژه ای به تشکیل پرونده، بررسی و محاسبه میزان خسارت وارد شده به بیمه‌گزاران زیان‌دیده خود پرداخت و اولین چک خسارت را در کم‌تر از یک هفته به یکی از واحدهای تجاریی که تحت پوشش بیمه البرز بود، پرداخت کرد.
این گزارش حاکی است، ساختمان پلاسکو تهران ساعت ۷:۵۹ صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی دچارآتش سوزی شد و در ساعت ۱۱:۳۰ به دلیل گسترش و سرایت آتش سوزی فروریخت.