به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، معاون فنی بیمه البرز در این همایش تاکید کرد: در فرآیند مدیریت بازار، رقابت در کیفیت خدمات خلاصه می شود ولی متاسفانه در پی آزادسازی تعرفه ها و حذف نظام تعرفه‌ای، رقابت در قیمت صورت پذیرفت که منطقی و عقلایی نیست و کاهش نرخ‌ها در نهایت شرکت های بیمه و کل صنعت بیمه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
احمد صفرزاده،‌ افزود: البته بیمه مرکزی برای برون رفت از این مشکل در پنج سال گذشته سالانه شرکت های بیمه را به لحاظ توانگری مالی رتبه بندی و اعلام می‌کند که بیمه گزاران می توانند با مراجعه به این رتبه بندی بیمه گر خود را بر اساس توانگری مالی و توان ایفای تعهدات به هنگام بروز خسارت،‌ انتخاب کنند.
وی گفت: ‌بر اساس همین رتبه بندی،‌ بیمه البرز همواره سطح یک توانگری مالی را احراز کرده است. همچنین بیمه البرز دارای بیشترین سرمایه در بین شرکت های بیمه خصوصی است.
وی تاکید کرد: علاوه بر موارد مذکور، حضور مستمر بیمه البرز در بازار سرمایه، کسب رتبه اول در جلب رضایت مشتریان، کسب رتبه اول انفورماتیک و شفافیت مالی حاکی از توانگری شرکت بیمه البرز در بازار رقابتی صنعت بیمه کشور است.
معاون فنی بیمه البرز با تبیین مسایل قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان بانک ملی ایران، گفت: هدف بیمه البرز از انعقاد این قرارداد علاوه بر ارایه بهترین خدمات به کارکنان و خانواده بانک ملی، افق بلند مدت همکاری با این بانک است.
وی افزود : باید تلاش شود تا همکاری بیمه البرز و بانک ملی ایران در سایر زمینه‌ها نیز محقق شود.
حسین بارانی، معاون منابع انسانی بانک ملی ایران نیز در این همایش،‌ اظهار داشت:‌ کاهش هزینه های درمانی کارکنان یکی از دغدغه های اصلی هیات مدیره بانک ملی بود که با انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه البرز توانستیم هزینه های مذکور را کاهش دهیم.
وی با قدردانی از عملکرد خوب و حرفه‌ای بیمه البرز در ارایه خدمات به کارکنان بانک ملی، تاکید کرد:‌ انتظارمان این است‌ مدیران و سرپرستان مناطق بانک ملی ایران در سراسر کشور از خدمات خوب بیمه البرز در سایر رشته های دیگر بیمه ای نیز بهره ببرند.
بنا بر این گزارش، شرکت بیمه البرز از سال ۱۳۹۳، کارکنان بانک ملی ایران را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی خود قرار داده است.