شرکت بیمه البرز امسال نیز رتبه اول حوزه انفورماتیک صنعت بیمه را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، با ارزیابی های صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی، شرکت بیمه البرز در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حایز کسب رتبه اول شد. این گزارش حاکی است، این ارزیابی ها از سوی اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات بیمه مرکزی ، مطابق با اصول و معیارهای تخصصی و علمی و بر اساس شش شاخص اصلی «سنهاب»، «نرم افزارهای پشتیبانی و ستادی»، «زیر ساخت ارتباطات و مرکز داده»، «امنیت»، «خدمات الکترونیک و پرتال» و «مدیریت منابع و فاوا » صورت گرفته است. بنا بر این گزارش،‌ سال ۱۳۹۵ نیز بیمه البرز توانست رتبه اول انفورماتیک را در بین تمامی شرکت های بیمه کسب کند.