این شرکت با افتخار آمادگی خود را جهت همکاری و تشریک مساعی در رابطه با کلیه امور بیمه ای شامل بیمه نامه های اتومبیل پرسنل و خانواده درجه یک و خودروهای اداری، بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث ، بیمه های آتش سوزی ساختمان های اداری، مسکونی صنعتی و غیر صنعتی ، بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمرو حادثه گروهی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان و سایر بیمه های مورد نیاز اعلام می نماید .

این شرکت مجری قراردادهای بیمه ای و مشاوره ای :

 • سازمان نظام دامپزشکی

 • گمرک جمهوری اسلامی ایران

 • پایانه حمل و نقل کالای استان تهران

 • انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی

 • شرکت هواپیمایی معراج

 • شرکت جهاد پشتیبانی انرژی پارس

 • آموزش و پرورش استان تهران

 • آموزش و پرورش استان گرگان

 • آموزش و پرورش استان یزد

 • کمیته امداد جمهوری اسلامی ایران

 • سیما چوب

 • دانشگاه علوم پزشکی گلستان


و ده ها بیمه گزار حقیقی و حقوقی دیگر می باشد.

شایان ذکر است این شرکت آمادگی کامل دارد تا با استقرار نیروهای مجرب در محل های مورد نظر آن مجموعه معظم نسبت به ارائه کلیه خدمات بیمه ای به صورت مستقیم به مراجعین محترم به منظور جلب رضایتمندی بیمه گزاران معزز اقدام نماید.