هـر روزه حوادث بیشماری در اطراف ما واقع می شود که طبق قانون ، فـرد یا افرادی مسئول جبران خسارت شنـاختــه می شوند ، تأمین مبلغ خسارت یا غرامت زیان دیده که معمولاً توسط مراجع قضایی تعیین می شود مشکلات فراوانی را برای افراد مسئول حادثه به دنبال دارد ، لذا مناسب ترین و اقتصادی ترین راه حل برای تأمین چنین اتفاقاتی ، پوشش بیمه مسئولیت می باشد. نمونه ای از تقسیم بندی انواع این بیمه نامه ها به شرح ذیل می باشد :

۱. بیمه مسئولیت کارفرمادر قبال کارکنان
کارفرمایان طبق قانون مسئول رعایت اصول ایمنی و حفاظت از کارگـران و کارکنان شاغـل در محدوده مکانـی خود می باشند . علیرغم نظارت و رعایت اصول ایمنی ، حوادث متعددی در کارگاه و محل فعالیت کارکنان واقع می شود که معمولا” طبق رای صادره از سوی مراجع قضایی ، کارفرما مسئول شناخته می شود . با توجه به تنوع مشاغل کاری که کارفرمایان در رابطه با کارکنان خود دارند و جهت سهولت و دسته بندی ریسکها و مشاغل ، کارکنان در سه زیررشته بیمه‌ای به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند:
– کارکنان شاغل در پروژه های ساختمانی
– کارکنان شاغل در پروژه های عمرانی
– کارکنان شاغل در واحدهای خدماتی ، صنعتی ، تولیدی ، بازرگانی ، تجاری و …
در صورت وقوع حادثه حین کار که در طول مدت اعتبار بیمه نامه موجب صدمات جانی به کارکنان شود غرامت های تصریح شده در بیمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی) طبق رای دادگاه و یا بصورت توافقی به زیان دیده پرداخت خواهد شد .

۲. بیمه مسئولیت حرفه ای
این بیمه نامه مسئولیت صاحبان حرفه و ارائه کننده خدمات اعم از حقیقی و حقوقی در قبال اشخاص استفاده کننده از آن خدمات ‌، که ناشی از قصور ، غفلت و یا بی احتیاطی، منجر به خسارت جانی و یا مالی می گردد و فرد شاغل توسط مراجع ذیصلاح مسئول شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد . از انواع این بیمه نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

پزشکان و پیراپزشکان می توانند جهت جبران خسارت در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور آنها در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردیده و یا فوت شوند مسئولیت حرفه ای خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند . بنابراین می توانند با اخذ این بیمه نامه با آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت بپردازند.

ب) بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدهای کودک

در این بیمه نامه مدیران مهدهای کودک می توانند غرامت جانی(فوت،نقص عضو وهزینه پزشکی) وارده به کودکان در داخل محدوده مکانی مهدکودک را مشروط بر اینکه مربیان مهد همگی دارای مجوز کار در مهد تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده و آموزشهای مربوطه را طی نموده و دارای مدارک معتبر در این خصوص باشند، در صورت احراز مسئولیت توسط مراجع قضایی ذیصلاح تحت پوشش بیمه قرار دهند.

ج) بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتلها و واحدهای اقامتی در قبال مسافران

در این بیمه نامه بیمه گر در صورت احراز مسئولیت مدیران و کارکنان هتل ، خسارت جانی از قبیل فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به مسافرین از بدو ورود تا زمان خروج از هتل را تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان درصد قصور آنها جبران می نماید. چنانچه هتل یا مرکز اقامتی دارای امکانات تفریحی مانند سالنهای ورزشی ، استخر ، آسانسور و … باشد خسارات وارد به استفاده کنندگان از این امکانات نیز تحت پوشش می باشد .

د) سایر موارد و نمونه بیمه نامه های قابل ارائه در رشته مسئولیت حرفه ای به شرح ذیل می باشد:
– مسئولیت مسئولین فنی مراکز درمانی ، داروخانه ها ، بیمارستانها و کلینیک ها
– مسئولیت شرکت های تعمیر و نگهداری و دارندگان آسانسور
– مسئولیت مهندسین طراح ، ناظر ، محاسب ساختمان
– مسئولیت مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان
– مسئولیت مدیران استخر و ناجیان غریق

– مسئولیت شرکت های بازرسی کیفی و کمی کالا

۳. بیمه مسئولیت مدنی عمومی

این نوع بیمه نامه، مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و یاحقوقی را در مقابل خسارت های مالی و جانی وارده به افراد ثالث ناشی از فعالیت های روزمره آنها طبق قوانین جاری کشور تحت پوشش قرار می دهد . از انواع این بیمه نامه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

الف) بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به تبع حریق

این بیمه نامه مکمل بیمه نامه آتش سوزی بوده و خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از تحقق خطرات مندرج در بیمه نامه آتش سوزی را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار طبق رای دادگاه یا بر اساس نظر کارشناس دارای صلاحیت و یا کارشناس بیمه گر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه مربوطه جبران می نماید .

ب) بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

در جریان تخریب ساختمان ها و بناهای قدیمی و احداث ساختمان جدید مخاطراتی وجود دارد که بعضا” منجر به بروز خسارت هایی خواهد شد . جهت تامین پوشش برای حوادث مذکور و اطمینان خاطر بیمه گذار بیمه نامه سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث ارائه می گردد. موضوع آن عبارت است از جبران خسارات جانی و مالی وارده به همسایگان ، ساختمان های مجاور و سایر اشخاص ثالث و اموال عمومی که در جریان عملیات ساختمانی ممکن است حادث گردد.

ج) سایر موارد و نمونه بیمه نامه های قابل ارائه در رشته مسئولیت مدنی عمومی به شرح ذیل می باشد:
– مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های و نمایشگاه های فروش خودرو
– بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان
– بیمه مسئولیت مدنی ناشی از پروژه های عمرانی (سدسازی ، پل سازی ، راهسازی و..)
– بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران

۴. بیمه مسئولیت قراردادی

دراین نوع بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذارکه ناشی‌از نقض یکی از شرایط وتعهدات مندرج در قرارداد با طرف دیگر باشد اعم از اینکه این تعهد بطور کامل انجام نگردد ویا بطور ناقص و با تاخیر صورت پذیرد تحت پوشش قرار می گیرد. مواردی از انواع بیمه های مسئولیت قراردادی به شرح ذیل معرفی می گردد:

الف) مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی

براساس این بیمه نامه ،‌ مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی در برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت (مفاد ۳۷۴ الی ۳۹۷) و شرایط بارنامه صادره در قبال حوادثی نظیر آتش سوزی، صاعقه ، انفجار ، تصادف و تصادم ، واژگون شدن ، برخورد با شئی ثابت و پرتاب محموله از روی وسیله حمل تحت پوشش قرار می گیرد.
ب) مسئولیت حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)
ج) مسئولیت حمل ونقل ریلی
د) مسئولیت حمل ونقل هوایی

هـ) مسئولیت پیمانکار در قبال صاحبکار طبق قرارداد منعقده

۵. بیمه مسئولیت کالا

گسترش صنایع و تولید روز افزون انواع کالاها به همان اندازه که رفاه بیشتری برای بشر ایجاد نموده مخاطرات بسیاری را برای مصرف کنندگان از این محصولات بوجود آورده است . تولیدکنندگان انوع کالاهای صنعتی و تجاری مطابق با قوانین و مقررات حاکم بر رعایت حقوق مصرف کننده مکلف و ملزم به جبران خسارت های جانی و مالی وارده به استفاده کنندگان از محصولات تولیدی که دارای عیب و نقص ، کیفیت نامطلوب و عدم کارایی می باشند می تواند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیرد .. از انواع این بیمه نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) تولیدکنندگان لوازم خانگی از قبیل اجاق گاز ، یخچال ، بخاری و تلوزیون و..
ب) تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن
ج) محصولات غذایی و دارویی و فرآورده های کشاورزی
د) قطعات خودرو نظیر لاستیک ، میل لنگ