روزانه دهها مورد منازل مسکونی ، اماکن تجاری و صنعتی در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزی می گردند و متحمل خسارات مالی زیادی می شوند ما بر این باوریم که بیمه آتش سوزی در صورتی که کامل صادر گردد می تواند با جبران زیان های وارده ، بیمه گزارا را از نظر وضعیت مالی به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .

بیمه آتش سوزی :
پوششی است که خسارات و زیان های ناشی از وقوع آتش سوزی را که به اموال مورد بیمه وارد می شود ، براساس شرایط مندرج در بیمه نامه جبران می کند

انواع بیمه نامه های آتش سوزی :
۱- بیمه نامه های مسکونی
۲- بیمه نامه های صنعتی و کارخانجات و کارگاه ها
۳- بیمه نامه های غیر صنعتی و مراکز خدماتی و فروشگاه ها
۴- بیمه نامه های انبار
۵- بیمه نامه های جامع خانوار
۶- بیمه نامه های اصناف
خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های آتش سوزی :
در بیمه های آتش سوزی کلیه خسارات مستقیم ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و خسارات و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد و خسارات و هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده قابل پرداخت می باشد و از سویی بیمه گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی ، علاوه بر خطر آتش سوزی و صاعقه و انفجار ، خطرات ذیل را نیز به تبع آن خریداری نماید .
۱- زلزله
خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً‌ در اثر وقوع خطر زلزله و همچنین آتش سوزی ناشی از آتشفشان که در زمان وقوع زلزله ایجاد شده و به تمام یا قسمتی از مورد بیمه آسیب وارد نماید .
۲- سیل
خسارات مستقیم وارده به مورد بیمه که ناشی از خروج آب از مسیر طبیعی خود بعلت ریزش باران ، طغیان رودخانه یا شکسته شدن سد ایجاد شده باشد .
۳- طوفان ، گردباد ، تند باد
خسارت مستقیم ناشی از طوفان ، گردباد وارده به مورد بیمه مشروط بر اینکه سرعت آن حداقل ۶۲ کیلو متر بر ساعت باشد و وقوع طوفان ، گردباد و تند باد توسط سازمان هواشناسی بعنوان مرجع ذیصلاح در کشور ،‌مورد تایید قرار گیرد .
۴- سقوط هواپیما هواپیما ، بالگرد و قطعات منفصله آن
خسارت مستقیم از سقوط هواپیما ، بالگرد و قطعات و اشیاء جدا شده از آن
۵- شکست شیشه
خسارت ناشی از شکست شیشه های منصوب در محل مورد بیمه (با ضخامت حداقل ۶ میلی متر) در اثر حادثه یا برخورد شی خارجی
۶- ترکیدگی لوله های آب
خسارت آبدیددگی وارده به مورد بیمه ناشی از ترکیدن ، سوراخ شدن لوله های آب ، لبریز شدن تانکها ، تاسیسات و سایر دستگاههای آبرسانی و لوله کشی آب و فاضلاب که از محل مورد بیمه عبور و یا نصب شده باشد .
۷- ضایعات ناشی از آب برف و باران
خسارت وارده در نتیجه آب باران ، تگرگ و یا ذوب شدن برف در محل مورد بیمه مشروط بر اینکه آب از طریق بام و یا بعلت گرفتگی لوله ها ،‌ لبریز شدن آبروها و یا ناودان ها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد .
۸- سرقت با شکست حرز
خسارت وارده در اثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده که ناشی از سرقت با شکستن حرز باشد . پرداخت خسارت سرقت کالا از انبار فروشگاه ها و کارخانجات ،‌ با توجه به تغییر مداوم موجودی ، مشروط به استفاده بیمه گزار از نرم افزار معتبر ثبت ورود و خروج کالا بوده و مبنای محاسبه خسارت ، تطبیق گزارش اخذ شده از نرم افزار مورد نظر با دفاتر ورود و خروج کالا ،‌ کاردکس انبار و تایید آن توسط کارشناس بیمه گر می باشد .
موارد ذیل سرقت با شکستن حرز محسوب می شود :
۱- بازکردن درب بوسیله کلید تقلبی یا هر وسیله دیگر
۲- ورود سارق به محل مورد بیمه با تهدید و اعمال زور
۳- ورود سارق به محل مورد بیمه از روی دیوار ، پشت بام و یا حصار

استثنائات :

۱- سرقت در موقع جنگ ، اغتشاشات داخلی ، اعتصاب ، شورش ، آشوب و بلوا
۲- لپ تاپ ، تلفن همراه و لوازم جانبی
۳- سرقت در مناطق جنگی
۴- سرقت در هنگام و پس از آتش سوزی ، صاعقه ،‌انفجار ،‌ سیل ،‌زلزله و سایر بلاهای طبیعی
۵- دله دزدی
۹- اعتصاب ، شورش آشوب و بلوا
خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً ناشی از اعتصاب ،‌شورش ، آشوب و بلوا ایجاد گردیده باشد ،‌ با شرایط مربوط به srcc تحت پوشش می باشد.
۱۰- برخورد جسم خارجی
خسارت وارده به مورد بیمه در اثر برخورد مستقیم اجرام سماوی و وسائط نقلیه زمینی و ریلی .
۱۱- خود به خودسوزی
خسارت وارده به مورد بیمه که با توجه به شرایط ذاتی وارگانیک خود (فرآیند فعل و انفعال بیولوژیک که معمولاً از ترکیبات کربوهیدراتها بوده و عمدتاً در گیاهان وجود دارد ) و بدون در معرض و در مجاورت قرار گرفتن آتش ، حرارت و یا تماس با مواد دیگر و وسایل آتش زنه ، مطابق با بیمه نامه و الحاقیه های صادره تحت پوشش می باشد .
۱۲- دستگاه آبفشان اسپرینکلر
خسارت مستقیم وارده به مورد بیمه که ناشی از نشت یا آبفشانی دستگاه بوده و همچنین خسارت وارده به خود دستگاه آبفشان و تاسیسات مربوط به آن ،‌ طبق شرایط مربوط به آن تحت پوشش خواهد بود .
۱۳- رانش ،‌ ریزش و فروکش زمین
خسارت مستقیم ناشی از رانش ،‌ریزش و فروکش زمین به مورد بیمه ، در اثر عوامل طبیعی
۱۴- ریزش سقف ناشی از سنگینی برف
خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً‌ ناشی از ریزش سقف در اثر سنگینی برف باشد ، مشروط به تایید سازمان هواشناسی مبنی بر ریزش برف سنگین ، بعنوان مرجع ذیصلاح در کشور
۱۵- ریزش کوه و سقوط بهمن
خسارت مستقیم وارده به مورد بیمه ناشی از ریزش کوه و سقوط بهمن (توده ای از برف و یخ که بطور ناگهانی از کوه سرازیر شود )
۱۶- ریزش مواد مذاب
خسارت وارده به مورد بیمه هنگام عملیات ذوب و جابجایی و یا سرریز شدن آن که ناشی از ریزش مواد مذاب به علت شکستن و یا سوراخ شدن بدنه کوره و یا پرتاب مواد مذاب باشد.
۱۷- ظروف تحت فشار
خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه که بعلت دفرمه شده (تغییر شکل ناگهانی) ، ترکیدن و تلاشی این ظروف ایجاد گردیده ، تحت پوشش می باشد .
۱۸- شرایط عدم النفع از آتش سوزی (وقفه در فعالیت)
جبران زیان مالی وارده ( از دست دادن یا کاهش سود) ناشی از توقف در فعالیت بیمه گذار ، در اثر بروز خطرات تحت پوشش بیمه نامه و در طی دوره غرامت ، با رعایت موارد مربوطه می باشد .
۱۹-سایر مواردی که به صورت موردی با بیمه مرکزی هماهنگ واخذ می گردد۰

*بیمه نامه ها به دو نوع ذیل صادر می گردد:

۱-بیمه نامه های ثابت : بیمه نامه های معمول صادره برای ریسکهای ثابت
۲- بیمه نامه اظهارنامه ای :این نوع بیمه نامه برای موجودی ها و مواد اولیه ای است که دائماً در حال تغییر سقف سرمایه می باشند استفاده می گردد . و با رعایت شرایط مربوطه این پوشش ارایه می گردد .